Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w ramach SOR – od 2025 roku

Wydłużony został o 12 miesięcy termin na organizację nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ramach SOR.

Wydłużony zostanie o 12 miesięcy czas na dostosowanie się podmiotów leczniczych do wymagania, które dotyczy organizacji w lokalizacji szpitalnego oddziału ratunkowego miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pierwotnie obowiązek ten powinien być spełniony do 30 czerwca 2023 roku, następnie został wydłużony do 31 grudnia 2023. Umożliwiło to 26 szpitalnym oddziałom ratunkowym dostosowanie się do wymagań i utrzymanie ciągłości realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że obecnie w kraju funkcjonuje 246 szpitalnych oddziałów ratunkowych, z których 20 deklaruje, że nie zdąży spełnić omawianego warunku do końca 2023 roku, co stanowi 8 procent aktualnie funkcjonujących SOR-ów.

Wydłużenie do 31 grudnia 2024 roku terminu na spełnienie wymagania umożliwi kolejnym podmiotom leczniczym dokończenie niezbędnych inwestycji i zmian organizacyjnych

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 28 listopada 2023 roku.

Uwagi do projektu można zgłaszać w ciągu 3 dni.

Link do projektu>>>