Nocna i świąteczna opieka bez stałego przebywania lekarza

Proponowane zmiany dotyczą między innymi nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Do konsultacji skierowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadzający zmiany w wykazie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zmiany dotyczą umożliwienia realizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w zakresie podstawowym w podmiocie leczniczym, posiadającym w swojej strukturze izbę przyjęć, bez konieczności zapewnienia przez ten podmiot stałego przebywania lekarza w miejscu udzielania świadczeń, w godzinach funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Poza tym w miejsce zdefiniowanych paneli 10-punktowych wprowadzono panel alergenów wziewnych i pokarmowych do diagnozowania alergii, stosowanych w zależności od stanu zdrowia pacjenta.

Projekt poprawia także nazwę specjalizacji lekarza specjalisty w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, a w przypadku specjalistycznych konsultacji pediatrycznych z zakresu pulmonologii zastępuje wpisanego lekarza specjalistę z dziedziny diabetologii i endokrynologii lekarzem specjalistą w dziedzinie chorób płuc dzieci.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 23 listopada 2023 roku.

Link do projektu>>>