NIK: 35 mln zł przekazane nienależnie na dodatki covidowe

NIK negatywnie oceniła realizację poleceń ministra zdrowia w sprawie dodatkowych świadczeń pieniężnych przyznawanych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła realizację poleceń ministra zdrowia w sprawie dodatkowych świadczeń pieniężnych przyznawanych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, czyli tzw. dodatków covidowych. Nienależnie przekazano na dodatki do wynagrodzeń 35 mln zł.

NIK ustaliła, że minister zdrowia dopuścił do wystąpienia istotnych wad systemu przyznawania dodatków covidowych. Spowodowało to między innymi wypłatę dodatków osobom nieuprawnionym, kilkukrotnie tej samej osobie za dany miesiąc ponad limit 15 tys. zł (nawet 41,5 tys. zł miesięcznie), wypłatę dodatków w wysokości 15 tys. zł pomimo zaledwie kilkuminutowego czy jednorazowego wykonywania świadczeń zdrowotnych również wobec pacjentów tylko podejrzanych o zakażenie wirusem Sars-CoV-2.

Stwierdzono także, że dodatki były wypłacane nawet 31 osobom personelu medycznego przypadającym na jedno łóżko covidowe czy też 23 osobom przypadającym na pacjenta.

Pandemia Covid-19 w ocenie NIK – zbędne szpitale i wydatki poza kontrolą>>>