Neuca odnotowała wzrost przychodów z usług medycznych

W III kwartale 2023 roku wartość rynku hurtu aptecznego wyniosła 10,3 mld zł.

Grupa Neuca odnotowała w III kwartale 2023 roku wzrost przychodów ze sprzedaży w obszarach biznesów pacjenckich (przychodnie) i badań klinicznych. Osiągnęły one 227,3 mln zł, co oznacza wzrost o 55,8 procent w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Narastająco przychody od początku roku 2023 osiągnęły wartość 655,9 mln zł, czyli o 78,2 procent więcej niż rok wcześniej.

Neuca prowadzi sieć przychodni Świat Zdrowia, która powstała w roku 2014 i obecnie obejmuje 85 centrów medycznych zapewniających opiekę dla ponad 260 tysięcy pacjentów.

Grupa Neuca działa na kilku obszarach ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek oraz prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi. Udział firmy w rynku hurtu aptecznego wynosi 31 procent.

Od 2021 roku Neuca jest właścicielem większościowego pakietu akcji TU Zdrowie i rozwija usługi ubezpieczeniowe.

Przychody ze sprzedaży całej Grupy Neuca w III kwartale 2023 roku osiągnęły prawie 3 mld zł, więcej o 5,6 procent niż rok wcześniej.