MedApp Clinics przejmie przychodnię Kamedica

MedApp Clincs przejmie większość udziałów Centrum Medycznego Kamedica z Poznania.

Spółka MedApp Clinics zawarła umowę inwestycyjną, na mocy której przejmie 51 procent udziałów Centrum Medycznego Kamedica sp. z o.o., przy wycenie 5 mln zł. MedApp Clinics to spółka zależna Medapp.

Centrum Medyczne Kamedica ma siedzibę w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 43. Oferuje świadczenia w zakresie psychologii, psychodietetyki oraz medycyny pracy. Opieką obejmuje około 15 tysięcy pacjentów.

Celem przejęcia ma być między innymi zwiększenie dostępności lekarzy specjalistów w placówce, zwiększenie oferty badań i polepszenie diagnostyki a także dostęp do technologii MedApp.

MedApp to notowana na NewConnect spółka technologiczna, która oferuje rozwiązania software’owe z zakresu diagnostyki obrazowej i usług medycyny cyfrowej nowej generacji (medtech), oparte na rozwiązaniach sztucznej inteligencji, mieszanej rzeczywistości i obrazowania 3D. Znajdują one zastosowania w kardiologii, diabetologii, dietetyce, chorobach cywilizacyjnych oraz w obrazowaniu holograficznym 3D/4D (CarnaLife Holo).

MedApp Clinics sp. z o.o., to spółka zależna Medapp, której celem jest tworzenie sieci przychodni medycznych, zapewniających kompleksową opiekę medyczną, obejmującą ambulatoryjne konsultacje specjalistyczne, profilaktykę, rehabilitację i świadczenia pielęgnacyjne.