Lux Med z nagrodą IHF Awards 2023

Nagroda została przyznana za projekt pomocowy Lux Med przeznaczony dla uchodźców z Ukrainy.

Grupa Lux Med otrzymała nagrodę IHF Awards 2023, która przeznaczona jest dla szpitali i organizacji działających w zakresie opieki medycznej na całym świecie, za wyjątkowe inicjatywy w obszarze ochrony zdrowia. Nagroda została przyznana za projekt pomocowy dla uchodźców z Ukrainy, prowadzony przy wsparciu Bupa.

Nagrody wręczała International Hospital Federation (IHF). Grupa Lux Med otrzymała tytuł Bronze Award Winner for Health Services During Crisis.

O nagrodę w tej edycji rywalizowało ponad 500 zgłoszeń z 43 krajów. Wręczenie nagród miało miejsce 26 października 2023 w Lizbonie. Lux Med reprezentowali -Mirosław Suszek i Barbara Gad-Karpierz.

Grupa Lux Med jest inicjatorem i organizatorem rozbudowanego programu wsparcia medycznego i zawodowego dla uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny po 24 lutego 2022 roku. Program oparty jest na trzech filarach – pomocy doraźnej, leczeniu szpitalnym i rozwoju zawodowym. Działania realizowane są głównie przez Fundację Lux Med im. dr. Joanny Perkowicz, a projekt jest finansowany przez Bupa. Od 25 lutego 2022 zrealizowanych zostały ponad 422 tysiące świadczeń medycznych dla uchodźców,

Grupa Lux Med zapewnia też wsparcie zawodowe dla obywateli Ukrainy, tak aby na czas wojny, mogli oni pełnić rolę w polskim systemie ochrony zdrowia zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Mają oni możliwość skorzystania z dodatkowego szkolenia medycznego, organizowana jest nauka języka i pomoc w kwestiach administracyjno-prawnych. Dotychczas w Grupie Lux Med zatrudnienie znalazło ponad 300 osób z Ukrainy.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa (od 2013), która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat. Podczas pandemii Covid – 19 Grupa włączyła się aktywnie do walki o zdrowie i życie Polaków, wspierając sektor publiczny.

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 290 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 15 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med zatrudnia ponad 23 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.