Lux Med przejmuje MC2 Innovations  

MC2 Innovations rozwija od 2018 roku platformę benefitową Carrotspot

Lux Med przejmuje 100 procent udziałów spółki MC2 Innovations sp. z o.o., do której należy platforma benefitowa Carrotspot. Spółka została założona przez byłą minister cyfryzacji Annę Streżyńską oraz doświadczonego menedżera IT Arkadiusza Szczebiota.

Od 2018 roku rozwijała platformę benefitową Carrotspot, której celem jest oferowanie pracownikom różnych pakietów motywacyjnych.

W maju 2022 roku Lux Med podpisał ze start-upem umowę, na mocy której stał się jego głównym udziałowcem. 7 sierpnia 2023 roku podpisano kontrakt, na podstawie którego Lux Med wykupił pozostałe udziały, stając się wyłącznym właścicielem spółki.

– Inwestując w Carrotspot mamy jasny cel, jakim jest wykorzystanie jego potencjału jako platformy benefitowej oferowanej przez Lux Med. Dziś jesteśmy znacznie bliżej tego miejsca. Dziękuję Annie Streżyńskiej, która potrafiła zgromadzić wokół tego projektu zespół znakomitych ekspertów i wypracować rozwiązanie o ciekawym potencjale rynkowym. Platforma Carrotspot pozwala na wprowadzenie sprofilowanych programów motywacyjnych i zdecydowanie ogranicza biurokrację w firmach – komentuje Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy Lux Med.

-Jako start-up, przez ostatnie 5 lat przeszliśmy naprawdę długą i ciekawą drogę – od pomysłu, do opracowania i uruchomienia platformy, doskonale wpisującej się w potrzeby biznesowe lidera rynku prywatnych usług zdrowotnych. Decyzja Lux Med o przejęciu platformy Carrotspot pozwala z optymizmem patrzeć na dalszy rozwój tego projektu. Nam samym pozwala wykorzystać lata naszych doświadczeń przy naszych nowych planach – dodaje Anna Streżyńska.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa (od roku 2013), która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat. Podczas pandemii Covid – 19 Grupa włączyła się aktywnie do walki o zdrowie i życie Polaków, wspierając sektor publiczny.

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 290 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 15 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich. Grupa Lux Med zatrudnia ponad 23 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.