Lux Med Onkologia w akcji „Szpital bez Papierosa”

Celem ogólnopolskiej akcji „Szpital bez Papierosa” jest ograniczenie szkodliwości palenia i podnoszenie świadomości na ten temat.

Lux Med Onkologia bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Szpital bez Papierosa”, której celem jest ograniczenie szkodliwości i podnoszenie świadomości na temat negatywnego działania dymu tytoniowego.

Akcja jest prowadzona w ramach działań „Deklaracji Antytytoniowej Międzynarodowego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Płuca” (IASLC), zwracającego uwagę na problem palenia tytoniu po rozpoznaniu choroby nowotworowej.

Jak podaje Polska Liga Walki z Rakiem, organizator akcji, „Palenie tytoniu jest udowodnioną przyczyną wielu nowotworów i odpowiada za około 1/3 ogółu zgonów nowotworowych. O ile niekorzystne skutki używania tytoniu są dobrze znane, często lekceważy się szkody wynikające z kontynuacji palenia po rozpoznaniu nowotworu”.

W ramach akcji w każdym ze szpitali Lux Med Onkologia egzekwowany jest całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych przez wszystkie znajdujące się tam osoby. Chorzy są informowani o korzyściach z zaprzestania palenia tytoniu i udzielana jest im pomoc w wyjściu z nałogu.

Pracownicy placówek są szkoleni w zakresie interwencji antytytoniowych, upowszechniają także informacje o akcji oraz przekazują je palącym pacjentom.

Lux Med Onkologia to wiodące centrum leczenia nowotworów. Prowadzi trzy szpitale specjalizujące się w diagnostyce i terapii onkologicznej, a także placówkę rehabilitacji dziennej i ambulatoryjnej, poradnie specjalistyczne i POZ.