Lux Med kupuje krakowski szpital Ortopedicum

Przejęcie szpitala Ortopedicum to kolejna akwizycja firmy w obszarze szpitalnictwa w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy.

Grupa Lux Med umacnia swoją obecność w stolicy Małopolski i kontynuuje strategię rozwoju sieci szpitali. 10 czerwca 2024 została podpisana umowa, na mocy której częścią Grupy staje się renomowany ośrodek Ortopedicum. To już 16. szpital działający w ramach struktur lidera prywatnej opieki medycznej w Polsce.

Szpital Ortopedicum w Krakowie to nowoczesny ośrodek ortopedii i rehabilitacji, oferujący pacjentom kompleksową opiekę w pełnym zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Placówka działa od 2009 roku Na terenie szpitala funkcjonują: oddział anestezjologii, oddział ortopedyczny z 26 łóżkami, poradnia ortopedyczna oraz dział rehabilitacji leczniczej wraz z ośrodkiem rehabilitacji dziennej. Ośrodek dysponuje między innymi blokiem operacyjny z dwoma salami, pracowniami RTG i USG, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

-Wierzę, że chcąc zmieniać rynek opieki zdrowotnej w Polsce, trzeba być gotowym na odważne decyzje i inwestycje, a kupno Szpitala Ortopedicum niewątpliwie do takich należy. To dowód na konsekwencję z jaką realizujemy naszą strategię rozwoju, mającą na celu zapewnienie kompleksowej opieki naszym pacjentom. Nie tylko wzmacniamy pozycję na rynku, ale otwieramy sobie nowe możliwości dla dalszego rozwoju oferty Lux Med w tej części kraju. Jestem przekonana, że czeka nas dobra współpraca, skupiona na dalszym rozwoju szpitala, obejmująca między innymi działania skierowane na zapewnienie jeszcze lepszego dostępu do ubezpieczenia szpitalnego Lux Med – Pełna Opieka. Przed nami wiele ciekawych wyzwań i możliwości. Zespół szpitala witam serdecznie w rodzinie Grupy Lux Med – mówi Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy Lux Med.

Głównym obszarem działalności medycznej szpitala jest protezoplastyka stawu biodrowego i kolanowego. W szpitalu wykonywane są zabiegi w zakresie artroskopii operacyjnej, medycyny sportowej, rekonstrukcji ACL (więzadła krzyżowego przedniego), chirurgii stopy, chirurgii ręki oraz chirurgii kręgosłupa.

Pacjenci Ortopedicum są pod opieką lekarza prowadzącego – obecnego od pierwszych konsultacji, następnie w czasie operacji oraz w procesie rehabilitacji, a proces leczenia (począwszy od diagnostyki, poprzez zabieg operacyjny, aż po rehabilitację) przebiega w tym samym miejscu. Kompleksowe i jednocześnie indywidualne podejście do potrzeb pacjentów umożliwia im szybki powrót do pełnej sprawności.

-Dynamiczny rozwój szpitala i bardzo dobre rezultaty medyczne pozwoliły Ortopedicum na wypracowanie znaczącej pozycji w zakresie alloplastyki biodra i kolana nie tylko w Małopolsce, ale i w skali kraju. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości Ortopedicum będzie mogło rozwijać wysokie standardy leczenia w ramach sieci Lux Med. Zespołowi Ortopedicum dziękujemy za wieloletnie, doskonałe zaangażowanie i życzymy dalszych wspaniałych sukcesów – komentuje zarząd Aesculap Chifa, dotychczasowy właściciel szpitala Ortopedicum.

Od ponad dwóch lat w ofercie Grupy Lux Med dostępne jest ubezpieczenie szpitalne, którego zaplecze infrastrukturalne składa się z 16 szpitali własnych Grupy oraz ponad 100 szpitali współpracujących. Oferta obejmuje pomoc medyczną w zakresie procedur planowych i przypadków nagłych, wspierając się w tym obszarze funkcją Koordynatorów Opieki Szpitalnej. Produkt ten otrzymał Złoty Laur Superbiznesu.

Przejęcie szpitala Ortopedicum to kolejna akwizycja firmy w obszarze szpitalnictwa w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. W lipcu 2023 roku do Grupy dołączył Wrocławski Szpital Orthos.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Świadczy swoje usługi w Polsce od ponad 30 lat. Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 290 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 15 szpitali oraz ok. 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med zatrudnia ponad 23 000 osób, w tym około 10 000 lekarzy i 6000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.