Lux Med realizuje program ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci

Program ma pomóc uczniom radzić sobie z trudnościami i wzmocnić ich zdrowie psychiczne. Ma także wesprzeć relacje między nauczycielami, rodzicami i dziećmi.

4 tysięcy krakowskich uczniów objętych zostanie programem ochrony zdrowia psychicznego, współfinansowanym ze środków Miasta Krakowa oraz przez Grupę Lux Med wraz z Poradnią Zdrowia Psychicznego Harmonia. To pierwsza współpraca Grupy Lux Med i Urzędu Miasta Krakowa.

Program pt. „Ochrona zdrowia psychicznego dzieci w szkołach podstawowych na terenie miasta Krakowa” powstał, by wzmocnić zdrowie psychiczne uczniów, a także pomóc w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi, psychoedukacją oraz wesprzeć relacje między nauczycielami, rodzicami i dziećmi.

Wzrost ilości zaburzeń psychicznych obserwowany jest nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Wśród dzieci i młodzieży sytuacja jest szczególnie trudna, tym bardziej naszym kraju, gdzie mamy deficyt specjalistów z zakresu psychiatrii, psychologii i psychoterapii dziecięcej.

Najczęstsze problemy uczniów to między innymi trudności w radzeniu sobie ze stresem i lękiem, zaburzenia depresyjne, brak samoakceptacji, zaburzenia kompulsyjne czy związane z odżywianiem. Wsparcie psychologiczne dostępne w placówkach oświatowych to sposób, by dzieci i młodzież zmagająca się z problemami, mogli uzyskać tak potrzebną pomoc.

– Zaburzenia psychiczne występujące u dzieci i młodzieży mogą negatywnie wpływać na ich zdrowie, relacje z rówieśnikami czy powodować trudności w nauce. Brak troski o dobrostan psychiczny w wieku dziecięcym może także prowadzić do nasilenia takich objawów w życiu dorosłym. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami jest więc niezwykle ważna, jednak wsparcie i czujność rodziców, opiekunów czy nauczycieli są w tej kwestii niezbędne i kluczowe – tłumaczy Małgorzata Czyżewska-Kleczkowska psycholog z Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia, Lux Med.

Działania realizowane w ramach wspólnego projektu Miasta Kraków i Grupy Lux Med mają nieść realną pomoc, której potrzebują zwłaszcza dzieci znajdujące się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego.

Projekt zakłada wprowadzenie stosowania zasad ochrony zdrowia psychicznego w funkcjonowanie szkół, a jego celem będzie wpisanie tych zagadnień do programu placówek. Wsparcie otrzymają nie tylko dzieci, ale także ich rodzice, opiekunowie i nauczyciele. Poradnictwo będzie dotyczyć między innymi wczesnego rozpoznawania potrzeb i reagowania na sygnały ostrzegawcze.

Dodatkowo została uruchomiona telefoniczna linia wsparcia psychologicznego, gdzie udzielane są porady dla rodziców, opiekunów i nauczycieli. Dzięki realizacji projektu powstanie też 10 filmów edukacyjnych pod nazwą „Godzina wychowawcza z psychologiem” skierowanych do dzieci i młodzieży. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się tematy dotyczące efektywnego snu, agresji słownej, sposobów radzenia sobie ze stresem, strachem i lękiem, a także dotyczące tego, kiedy oraz gdzie zgłosić się po pomoc, jak rozmawiać z rodzicami czy jak radzić sobie z niską samooceną i poczuciem pustki. Materiały będą omawiane z uczniami podczas godziny wychowawczej. Będą mogły zostać również wykorzystane jako podstawa do pracy z uczniami po zakończeniu programu.

Jest to pierwszy wspólny projekt realizowany przez Miasto Kraków i Lux Med. Jego realizacja potrwa do końca roku 2023.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa (od 2013), która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat.

Podczas pandemii Covid-19 Grupa włączyła się aktywnie do walki o zdrowie i życie Polaków, wspierając sektor publiczny.

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 290 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 15 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med zatrudnia ponad 23 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.