Laboratoria Lux Med ze świadectwem jakości

Ocenę bardzo dobrą dla pojedynczego analitu otrzymuje laboratorium, które uzyskało pozytywne oceny w czterech edycjach programu.

Laboratoria Lux Med Onkologia funkcjonujące w Szpitalu Fieldorfa i Szpitalu św. Wincentego w Warszawie otrzymały świadectwo z czerwonym paskiem z zakresu chemii klinicznej z Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.  

Podobne wyróżnienie dotyczące jakości otrzymało laboratorium Lux Med Diagnostyka w Szpitalu Szamocka w Warszawie.

Świadectwa te potwierdzają, że zakłady diagnostyki laboratoryjnej w Szpitalach Lux Med uzyskały bardzo dobre oceny (najwyższe z możliwych) dla wytypowanych analitów medycznych spośród wszystkich ocenianych w programie oraz brały udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie chemii klinicznej.

Ocenę bardzo dobrą dla pojedynczego analitu otrzymuje laboratorium, które uzyskało pozytywne oceny w czterech edycjach programu zewnętrznej oceny w cyklu rocznym.

Podstawowym zadaniem Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej jest działanie na rzecz poprawy wiarygodności wyników badań laboratoryjnych, między innymi przez organizację porównawczych programów sprawdzianów międzylaboratoryjnych.

Potrzebne są programy profilaktyczne i porada diagnostyczna>>>