Kultura organizacyjna ważna dla pracowników

Wewnętrzne praktyki organizacji mogą zachęcać do pracy w danej firmie. Brak kultury organizacji to częsty powód odchodzenia z pracy.

Podczas badania przeprowadzonego przez Hays Poland na przełomie sierpnia i września 2023 roku 92 procent pracowników uznało kulturę organizacyjną firmy za ważny aspekt zatrudnienia.78 procent zapytanych wskazało jako najbardziej istotny element wewnętrznych praktyk firmy styl komunikacji, 70 procent – atmosferę w pracy, a 66 procent – jej wartość.

Tylko 4 procent badanych stwierdziło, że budowanie i rozwijanie wewnętrznych praktyk firmy nie jest dla nich istotne, a kolejne 4 procent nie potrafiło udzielić na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi.

Najmniej osób wskazało na takie wewnętrzne praktyki jak hierarchiczność struktury firmy (36 procent), dress code lub jego brak (28 procent) oraz działania CSR (20 procent).

– Dla prawie połowy pracowników kultura organizacyjna to także strategia równości i różnorodności. Jest to bardzo dobra zmiana w kontekście postrzegania tych zagadnień na rynku pracy, którą potwierdzają również inne badania Hays. Wśród pracowników udało się wzbudzić entuzjazm i gotowość do działania na rzecz równości w miejscu pracy, co przekłada się na ich oczekiwania względem kultury organizacyjnej pracodawcy. Coraz więcej osób zauważa, że firma to nie tylko instytucja biznesowa, ale również podmiot, który może mieć misję społeczną i przestrzeń do promowania ważnych poglądów oraz wartości – zauważa Agnieszka Czarnecka, Head of HR Consultancy w Hays Poland.

Wewnętrzne praktyki organizacji zachęcają także kandydatów do pracy w danej firmie. Dwie trzecie zapytanych stwierdziło, że przywiązuje dużą wagę do opisu kultury organizacyjnej w ofercie pracy. 23 procent zadeklarowało, że ich zainteresowanie tym tematem jest na średnim poziomie, a jedynie 8 procent w ogóle nie zwraca na to uwagi.

Tak wysoki odsetek osób zwracających uwagę na kulturę organizacyjną potencjalnego pracodawcy wskazuje na to, że profesjonalistki i profesjonaliści chcą być częścią firmy, z którą się utożsamiają i w której mogą czuć się swobodnie.

– Wielu pracodawców podejmuje działania mające na celu budowanie lub udoskonalanie kultury organizacyjnej. Firmy rozumieją bowiem, że zadowolony i zaangażowany pracownik to osoba, która podziela wartości i misję organizacji, ma przestrzeń do budowania pozytywnych relacji i zwyczajnie dobrze czuje się wśród reszty współpracowników – zauważa Agnieszka Czarnecka.

Z wyników badania można wnioskować, że pracownicy chcą nie tylko dobrze zarabiać, ale także należeć do zgranego zespołu oraz systemu wyznającego pewne wspólne wartości. Jeśli kultura organizacyjna firmy jest spójna z ich wartościami i pielęgnowana wśród pracowników, ma ona szansę zwiększyć ich zadowolenie i zaangażowanie w pracę. Brak takiej kultury, lub co gorsza, istnienie kultury toksycznej to częste powody odchodzenia z pracy.

Wpływ kultury organizacyjnej na decyzje zawodowe potwierdzają także inne badania Hays. Jak wynika bowiem z kilku ostatnich edycji Raportu płacowego, zdarza się, że to właśnie brak satysfakcji w obszarach składających się na kulturę organizacyjną przyczynia się do rezygnacji z pracy.