Już prawie 5 milionów Polaków ma prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Polacy chętnie kupują polisy z szerokim zakresem ochrony – w 2023 roku wydali na nie zdecydowaną większość środków przeznaczonych na zakup prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.

Pod koniec roku 2023 liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym wyniosła 4,8 miliona, czyli o prawie 14 procent więcej niż rok wcześniej. W ubiegłym roku Polacy przeznaczyli na te ubezpieczenia ponad 1,7 mld zł, czyli o 33,1 procent więcej niż w roku 2022 – podaje Polska Izba Ubezpieczeń.

4, 806 miliona to liczba osób korzystających z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, a wartość składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach zdrowotnych wynosi 1 706,4 mln zł.

– Rosnąca liczba ubezpieczonych pokazuje, że prywatne ubezpieczenia się sprawdzają. Mimo że ich cena w ostatnim roku odzwierciedla dużą inflację w sektorze medycznym, to sprzedaż polis utrzymuje się na wysokim poziomie – mówi Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Polacy chętnie kupują polisy z szerokim zakresem ochrony – w 2023 roku wydali na nie zdecydowaną większość środków przeznaczonych na zakup prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.

Złoty Laur Super Biznesu dla Grupy Lux Med>>>

– Są to polisy, które oferują szeroką opiekę ambulatoryjną i badania diagnostyczne, profilaktykę czy dostęp do leczenia szpitalnego i jednodniowych procedur szpitalnych. Na rynku są też produkty, które charakteryzują się wąskim zakresem świadczeń. Przykładowo oferują określone badania czy wybranych specjalistów albo wysoki poziom współpłacenia pacjenta. Ubezpieczenia zdrowotne opłacają często pracodawcy jako dodatkowy bonus dla pracowników – dodaje ekspertka PIU.

Według danych GUS w 2022 roku przeciętne dalsze trwanie życia dla 60-letniego mężczyzny wyniosło 18,7 lat, natomiast dla kobiety w tym samym wieku – 23,6 lat. W obu przypadkach dostrzec można trend wzrostowy. Istotna jest jednak długość życia Polaków w zdrowiu. W 2022 roku wyniosła ona 60,1 lat dla mężczyzn i 63,7 lat dla kobiet. Polacy zmagają się więc z różnymi dolegliwościami średnio przez kilkanaście ostatnich lat życia.

– Mimo że zachęca się nas do tego, byśmy dłużej pracowali, a tym samym starali się o lepsze emerytury, kontynuować pracę zawodową mogą jedynie osoby, które cieszą się dobrym stanem zdrowia – dodaje ekspertka PIU.

Choroby dotykają też młodszej populacji – aktywnych zawodowo. W IV kwartale 2023 roku choroby i niepełnosprawności były drugą najczęstszą przyczyną bierności zawodowej osób w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat). Dotyczyły one niemal jednej czwartej tej grupy (24,6 procent).

PIU podkreśla, że włączenie prywatnych ubezpieczeń do systemu opieki zdrowotnej to krok w stronę polepszenia stanu zdrowia społeczeństwa, a w tym efektywniejszego funkcjonowania firm i całej gospodarki.

– Polisy zdrowotne, które najczęściej wybierają pracodawcy, są zaprojektowane tak, by dbać o zdrowie pracownika, a więc jak najskuteczniej ograniczać nieobecności chorobowe w pracy i nieefektywność osób, które przychodzą do pracy mimo choroby. Ubezpieczenia ułatwiają utrzymywanie populacji w dobrej kondycji zdrowotnej. Dzięki nim wiele osób może szybciej zareagować, gdy pojawiają się pierwsze symptomy choroby. Ubezpieczenia wzmacniają też edukację prozdrowotną i profilaktykę – podsumowuje Dorota M. Fal. – Dlatego też Polska Izba Ubezpieczeń nieustannie postuluje, aby prywatne polisy stały się jednym z filarów systemu opieki zdrowotnej w Polsce.