Jakość i bezpieczeństwo tematem spotkania z przedstawicielami resortu zdrowia

Pracodawcy dla Zdrowia rozmawiali z przedstawicielami resortu zdrowia na temat rozwiązań dotyczących jakości świadczeń i bezpieczeństwa pacjentów.

Nowy poselski projekt ustawy o jakości, który koncentruje się na kwestiach jakości i bezpieczeństwa pacjentów, był tematem spotkania, które odbyło się 9  maja 2023 w Konfederacji Lewiatan. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Pracodawców dla Zdrowia – prezes Anna Rulkiewicz, Dyrektorka Generalna Związku Monika Tomaszewska oraz Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan.

Resort zdrowia reprezentowali – minister zdrowia Adam Niedzielski oraz podsekretarz stanu Piotr Bromber.

Nowy poselski projekt ustawy o jakość wprowadza rozwiązania umożliwiające mierzenie jakości i efektów działalności podmiotów leczniczych, co będzie mogło stanowić podstawę premiowania podmiotów osiągających lepsze wyniki.

Minister zdrowia zapowiedział, że pacjenci będą mieli prawo oceniania świadczeń finansowanych ze środków publicznych, podobnie jak oceniają usługi komercyjne. Wyrażane opinie będą dotyczyły między innymi zapewnienia poczucia godności, empatii wyrażanej przez personel, traktowania z szacunkiem, a także warunków oferowanych przez placówki.

Projekt nie przewiduje likwidacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, zakłada też decentralizację procesów akredytacyjnych. Proces autoryzacji będzie dotyczył wyłącznie podmiotów szpitalnych, będzie on podstawą kwalifikacji do sieci szpitali.

Procesy i modele monitorowania zdarzeń niepożądanych pozostaną wyłącznie w gestii kierowników podmiotów leczniczych. Zapowiedziano także zdefiniowanie wewnętrznych systemów jakości.

Projekt ustawy ma być wkrótce dostępny, jego procedowanie ma się zakończyć podczas obecnej kadencji Parlamentu.

Natomiast powołanie funduszu kompensacyjnego znajdzie się w ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Będzie to nowa procedura administracyjna, której celem ma być ułatwienie i przyspieszenie dochodzenia ewentualnych roszczeń (proces taki ma trwać 2-3 miesiące). Jego funkcjonowanie będzie wzorowane na wprowadzonych wcześniej rozwiązaniach, takich jak fundusz kompensacyjny dotyczący szczepień przeciw Covid-19 czy badań klinicznych.

Zgodnie z obecnymi założeniami rozwiązanie to będzie dotyczyć tylko podmiotów publicznych, jednak podmioty prywatne są otwarte na dyskusje w sprawie objęcia nimi także sektora komercyjnego.

Najwięcej kontrowersji, szczególnie ze strony środowisk medycznych, budzą rozwiązania „no fault”, prace nad nimi trwają, ale nie będą one przedmiotem omawianych podczas spotkania regulacji. W tym celu powołany zostanie specjalny zespół, którego prace będzie nadzorował wiceminister Bromber, jednak w jego składzie nie przewidziano przedstawiciel pracodawców.

Uczestnikami spotkania  byli także przedstawiciele innych związków branżowych – Pracodawców RP, BCC, Federacji Przedsiębiorców Polskim oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Podobnie spotkania, organizowane z inicjatywy Konfederacji Lewiatan oraz działającego w jej ramach związku – Pracodawcy dla Zdrowia, będą się odbywały cyklicznie. Będą podczas nich poruszane aktualne zagadnienia i problemy dotyczące sektora ochrony zdrowia, szczególnie te mające wpływ na działalność podmiotów leczniczych.