Jak budować kulturę firmy za pomocą cyfrowych narzędzi?

Narzędzia cyfrowe można z powodzeniem wykorzystać do budowania kultury firmy.

Praca hybrydowa nie jest przeszkodą do budowania kultury firmy, ale stwarza w tym zakresie wiele nowych możliwości. Zarządzający zespołami mogą w tym celu wykorzystać narzędzia cyfrowe.

Praca hybrydowa po trzech latach pandemii stała się powszechna w wielu firmach. Autorzy artykułu opublikowanego w MITSlowan Managament Review – Christine Moorman i Katie Hinkfuss przytaczają badania, z których wynika, że 57 procent zapytanych o to liderów marketingu stwierdziło, że przynajmniej część czasu pracuje zdalnie, a 39 procent, że robi to cały czas.  

Taki system pracy ma sporo pozytywnych cech, między innymi zmniejsza wskaźniki odejść i wpływa na większe zadowolenie pracowników. Jednocześnie jednak budzi obawy dotyczące osłabienia kultury firmy, stanowiącej siłę napędową wzrostu oraz innowacji. Autorzy podają sugestie, którymi mogą się kierować liderzy, aby do tego nie dopuścić.

Dotyczą one opracowania nowych modeli mentoringu i coachingu (onboarding, wewnętrzne uniwersytety online, ścieżki rozwoju kariery z kursami itd.), stworzenie wirtualnej społeczności fachowców dzielących się swoją wiedzą i doświadczeniem czy budowania cyfrowych więzi społecznych, na przykład poprzez organizowanie interaktywnych hackatonów.

Podtrzymywaniu kultury służą bezpośrednie spotkania w celu określenia osobistych możliwości każdego pracownika, stworzenie miejsca i czasu na nieformalne kontakty za pomocą narzędzi cyfrowych a także spędzanie czasu na nieformalnych rozmowach po spotkaniach służbowych. Wykorzystać można do tego celu między innymi funkcję czatu. W budowaniu kultury firmy ważne jest także zapewnienie równości pracowników pracujących stacjonarnie oraz tych, którzy pracując w formie hybrydowej oraz zdalnie.

Świat się zmienia, a wraz z nim sposób wykonywania pracy, co stwarza zarówno nowe możliwości jak i stawia przed nami wiele wyzwań. Hybrydowy styl pracy zapewne zostanie już na zawsze i warto dbać o to, aby komunikacja cyfrowa nie osłabiała, ale wzmacniała kulturę organizacyjną firmy oraz pomagała w socjalizacji nowych pracowników.

Źródło: Christine Moorman, Katie Hinkfuss, Managing the Cultural Pitfalls of Hybrid Work, MITSloan Managament Review, Maj 02, 2023