Grupa Scanmed przejmuje Centrum Rehabilitacji w Chorzowie

Przejęta placówka oferuje kompleksowe leczenie rehabilitacyjne i co roku obsługuje ponad 20 tysięcy pacjentów

Grupa Scanmed  zakończyła proces przejęcia Centrum Rehabilitacji w Chorzowie. Jest to już trzecie zrealizowane przejęcie w ostatnim czasie. Przejęta placówka działa od 2000 roku i oferuje kompleksowe leczenie rehabilitacyjne. Co roku obsługuje ponad 20 tysięcy pacjentów.

Centrum Rehabilitacji w Chorzowie zlokalizowane jest przy Placu Powstańców Śląskich 1. Oferowane tutaj świadczenia to terapia manualna, fizykoterapia oraz programy rehabilitacyjne. Przejęcie Centrum Rehabilitacji znacząco wzmocni kompetencje Grupy Scanmed, jednocześnie jest to także istotny krok w kierunku budowy niezależnego świadczeniodawcy medycznego w Polsce.

W ramach strategicznej współpracy z centrami kardiologicznymi Scanmed w województwie śląskim, Grupa planuje rozwijać opiekę w zakresie rehabilitacji kardiologicznej, zwłaszcza w ramach programu Koordynowanej Opieki Specjalistycznej (KOS-Zawał). Uzupełnienie hospitalizacji o stałą opiekę kardiologiczną oraz rehabilitację stanowi kluczowy element terapii, przekładając się na znaczne zmniejszenie śmiertelności w skali roku wśród pacjentów objętych opieką w ramach programu KOS-Zawał.

-Przejęcie Centrum Rehabilitacji to ważny krok konsolidacyjny dla grupy, wspierający realizację nadrzędnego celu – świadczenia kompleksowej i skoordynowanej opieki na najwyższym poziomie. Grupa Scanmed kontynuuje poszerzanie oferty usług medycznych, zapewniając pacjentom dostęp do wysokiej jakości terapii – podkreśla Andrzej Podlipski, prezes zarządu Grupy Sanmed.

Scanmed prowadzi 13 centrów kardiologicznych zapewniających kompleksową diagnostykę i leczenie w ramach kardiologii zachowawczej, interwencyjnej i elektrofizjologii.

W skład Grupy Scanmed wchodzi także kilkanaście przychodni zlokalizowanych na terenie całej Polski, a także Szpital Św. Rafała w Krakowie, Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni (oba działające w sieci szpitali), Sport-Klinika w Żorach, Weiss Klinik w Chorzowie, Gastromed w Lublinie oraz Ars Medical w Pile.

Pod koniec 2023 roku Scanmed przejął centra medyczne w Wielkopolsce, należące do Med-Lux.