Fizjoterapeuci zyskają więcej uprawnień

Nowe przepisy zwiększają rolę fizjoterapeutów i dają im więcej uprawnień.

1 lutego 2024 roku ma wejść w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Wprowadza ono wiele zmian w zakresie realizacji tych świadczeń.

Dotyczą one między innymi możliwości przedłużenia zabiegów przez fizjoterapeutę, na podstawie jednego skierowania z 10 dni do 20, wprowadza limit 40 dni zabiegowych w ciągu roku (dotyczy to jednej jednostki chorobowej). Rehabilitacja mogłaby także zostać przedłużona o kolejne 30 dni, w tym przypadku fizjoterapeuta lub podmiot medyczny powinny się zwrócić o zgodę do NFZ. Szybszy dostęp do rehabilitacji mają otrzymać pacjenci po ostrej fazie choroby.

Przepisy zwiększają samodzielność fizjoterapeutów, znoszą wymóg udziału personelu lekarskiego w fizjoterapii domowej. Specjalista fizjoterapii będzie wymagany w oddziale dziennym oferującym świadczenia w zakresie rehabilitacji.

Przedstawiciele Krajowej Izby Fizjoterapeutów zwracają uwagę na braki w dokumencie przepisu umożliwiającego szybkie przyjmowanie na rehabilitację pacjentów po nagłych incydentach, na przykład urazach czy operacjach. Samorząd proponuje wprowadzenie do systemu fizjoterapeuty pierwszego kontaktu, który mógłby prowadzić takich pacjentów.

Rozporządzenie nie zostało na razie opublikowane w Dzienniku Ustaw.