EMC: 500 mln zł kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

Głównym akcjonariuszem EMC S.A jest Penta Hospitals International a.s., prowadzący sieć placówek w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wartość umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia przez EMC S.A. w roku 2023 wyniosła prawie 500 mln zł. Natomiast wypracowane na koniec III kwartału nadwykonania miały wartość 10,5 mln zł.

W przypadku nieuzyskania zwiększenia kontraktu nadwykonania te będą sukcesywnie zmniejszane poprzez ograniczenie poziomu świadczeń planowych bądź po rozpatrzeniu wniosku nastąpi przesunięcie środków z zakresów, w których kontrakt nie jest realizowany na świadczenia wykonane ponad limit.

Szpitale należące do Grupy EMC działają w „sieci szpitali”, dlatego mają gwarancję umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Aktualna umowa z NFZ będzie obowiązywać do 30 czerwca 2027, ale aktualny plan finansowy dotyczy tylko okresu do końca roku 2023.

W ramach ryczałtu dla szpitali „w sieci” EMC otrzymuje 127 mln zł, natomiast w ramach kontraktów – na opiekę paliatywną i hospicyjną jest przeznaczone 4 mln zł, na realizacje programu KOS-BAR – prawie 3 mln zł, poza tym kontrakt z NFZ dotyczy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki długoterminowej, rehabilitacji, programów przesiewowych oraz diagnostycznych.

Przychody Grupy EMC wynikające ze świadczeń wykonywanych w ramach umów z NFZ wzrosły w ciągu trzech kwartałów 2023 o 101,6 mln zł, czyli o 33,44 procent w porównaniu do roku poprzedniego.

W okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 30 września 2023 roku Grupa EMC wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 506, 8 mln zł, czyli o 83 mln zł (19,6 procent) wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W zakresie świadczeń od pozostałych klientów komercyjnych nastąpił wzrost o 4,9 mln zł, czyli o 6,96 procent.

Grupa za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2023 roku wykazała zysk netto w kwocie 12,7 mln zł.

EMC w całej Polsce prowadzi 20 przychodni oraz 10 szpitali (większość działa w sieci), funkcjonujących na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.

Do sieci EMC należą między innymi: Szpital Certus w Poznaniu, szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

W roku 2022 Grupa EMC Instytut Medyczny S.A. uzyskała skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży o wartości 575 tys. zł, odnotowano także stratę netto wielkości 1 529 tys. zł.

Głównym akcjonariuszem EMC S.A jest Penta Hospitals International a.s., posiadający 90,58 procent akcji. Prowadzi sieć 34 szpitali, 31 przychodni i 26 placówek opiekuńczych na ternie Czech, Polski i Słowacji.