Dyrektor Generalna Pracodawców dla Zdrowia w Radzie Pracodawców WSIiZ

Dyrektor Generalna Pracodawców dla Zdrowia, została Przewodnicząca Rady Pracodawców Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Dr n. o zdr. Monika Tomaszewska, Dyrektor Generalna Pracodawców dla Zdrowia, została Przewodnicząca Rady Pracodawców działającej przy kierunku – Pielęgniarstwo Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Na uczelni tej, przy każdym kierunku studiów I i II stopnia funkcjonuje Rada Pracodawców, której zadaniem jest ocena jakości kształcenia, ale i dostosowanie programów studiów do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego.

Pierwszy cykl kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo rozpocznie się w roku akademickiem 2023/2024. Jednak władze uczelni zdecydowały, aby pracodawcy już wcześniej zaangażowali się w rozwój tego kierunku. W związku z tym 24 kwietnia 2023 roku Rektor WSiIZ – dr n. chem. Sebastian Grzyb – powołał dr n. o zdr. Monika Tomaszewska na Przewodniczącą Rady Pracodawców działającej przy kierunku Pielęgnarstwo.

Pani Doktor jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (mgr pielęgniarstwa) oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (tytuł dr). Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie dydaktycznym, jak i zarządzania w podmiotach leczniczych, ukończyła studia podyplomowe Executive MBA w ochronie zdrowia.

Od lat związana z Grupą Lux Med, obecnie na stanowisku Dyrektorki Strategii Medycznej i Profilaktyki. Nadzoruje działania wielu obszarów w tym koordynacji opieki szpitalnej, zarządzania klinicznego, promocji zdrowia i profilaktyki oraz pielęgniarstwa szpitalnego.

Przewodnicząca, będąca również przedstawicielem partnera strategicznego kierunku – Grupy Lux Med – będzie także w porozumieniu z władzami uczelni, zapraszała do współpracy podmioty z otoczenia społeczno-gospodarczego, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju kadr medycznych w Polsce.