Dobry menedżer w ochronie zdrowia – jaki powinien być?

W ochronie zdrowia jest wielu dobrych menedżerów, trzeba umieć ich znaleźć i zachęcić do współpracy.

Aby przyciągnąć i zatrzymać dobrego menedżera, musimy stworzyć taką atmosferę w organizacji, żeby czuł, iż ma poczucie sprawczości, odpowiedzialności i ma udział w jej rozwoju – mówiła Anna Rulkiewicz, prezeska Lux Med, podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego zarządzania w ochronie zdrowia i związanych z tym wyzwań.

Panel odbył się podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, w ramach ścieżki tematycznej – Zdrowie i Biznes.

Moderatorem spotkania była Małgorzata Konaszczuk z Pulsu Medycyny, a udział nim wzięli także: Piotr Bromber, wiceminister zdrowia, Monika Domarecka, z Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Monika Raulinajtys-Grzybek ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz profesor Leszek Domański.

Uczestnicy panelu starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, co przyciąga menedżerów do instytucji publicznych, a także jak zatrzymać ambitnych pracowników na tych stanowiskach.

Minister Bromber stwierdził, że kilka lat temu w instytucjach publicznych na siłę próbowano wdrożyć rozwiązania pochodzące z biznesu, obecnie podmioty te tworzą z powodzeniem własną kulturę organizacji. Przyciągają dzięki temu młodych ludzi, którym stwarzają okazję do zdobycia wiedzy, doświadczenia i umiejętności.

Zarządzanie to wyzwania i satysfakcja

Monika Domarecka dodała, że nie zawsze bodziec finansowy jest najważniejszy. Liczy się także możliwość podejmowania nowych wyzwań, chociażby związanych z koniecznością dostosowania się do nowych warunków, także prawnych. Obserwowanie konkretnych rezultatów działań, na przykład dotyczących pacjentów, potrafi być źródłem satysfakcji.

Mówiąc o cechach dobrego menedżera, Monika Domarecka wymieniła wiarygodność i uczciwość wobec zespołu, którym się kieruje.

– Kultura organizacji jest ważna, ona tworzy jakość, w której chce się przebywać i pracować. Szpitale wdrażają wiele rozwiązań w zakresie IT, które stwarzają ścieżki postępowanie ułatwiające zarządzenie – stwierdziła, dodając, że ważne jest także szanowanie pracowników. 

Profesor Domański podkreślił, że wyzwaniem dla menedżera jest decydowanie o tym, jak gospodarować środami, które przekazywane są na ochronę zdrowia. Ważna jest też odpowiednia komunikacja między osobami, które gospodarzą tymi środkami, na przykład miedzy lekarzami, aby nie mnożyć niepotrzebnie procedur, pochłaniających koszty.

Monika Raulinajtys-Grzybek zwróciła uwagę na konieczność dobrego zarządzania na każdym poziomie, nie tylko na poziomie dyrektora szpitala, ale także osób kierujących poszczególnymi jednostkami, takimi jak oddział czy izba przyjęć.

– Ordynatorzy czy kierownicy bloków operacyjnych także powinni być menedżerami, którzy oceniają jakość leczenia nie tyko pod kątem medycznym, ale także pod kątem efektywności finansowej – mówiła.

Ważne są także umiejętności tzw. miękkie, które są także elementem wiedzy przekazywanej podczas studiów MBA. Studia te rozwijają kompetencje menedżerskie, ich absolwenci potrafią być przywódcami, którzy motywują innych i zachęcają ich do działania.

Doświadczenie nabyte podczas pracy

– Studia MBA dają dobre podstawy i wiedzę, ale radzenie sobie z poważniejszymi problemami wymaga doświadczenia zdobytego podczas pracy. W Lux Med stworzyliśmy ścieżki kształcenia dla wszystkich pracowników, których zatrudniamy 23 tysiące. Mamy swoje metody, umożliwiamy uczenie się na błędach. Dzięki temu udało nam się stworzyć organizację uczącą się, której pracownicy nie boją się mówić o swoich odczuciach i dzielić się opiniami – mówiła Anna Rulkiewicz.

Prezeska Lux Med dodała także, że prowadząc wykłady na studiach MBA zetknęła się z wieloma studentami z instytucji publicznych i była pod wrażeniem posiadanej przez nich wiedzy.

-Trzeba pamiętać, że dostęp do wiedzy jest obecnie powszechny, kształci się bardzo dużo osób. Praca powinna być misją, a praca w instytucjach publicznych ma sens, gdyż buduje nasz kraj, więc jest istotna. Dobrze, że mamy osoby, które to rozumieją -mówiła.

Dodała też, że praca w dużych instytucjach publicznych daje inną skalę działania niż w sektorze prywatnym, gdzie dominują niewielkie podmioty. 

Odpowiedni sposób współpracy

Monika Domarecka zwróciła uwagę, że dobry menedżer umie podejmować decyzje i dąży do celu razem z zespołem. Potrafi także rozmawiać, a prezeska Rulkiewicz dodała, że aby przełamywać tzw. silosowość w działaniu, trzeba tworzyć odpowiedni sposób współpracy, angażujący pracowników z różnych obszarów.

-Ważne jest dawanie poczucia bezpieczeństwa, sprawczości i tego, że menedżer ma wpływ na to, co się dzieje w organizacji. Takim podejściem możemy zatrzymać dobrych pracowników. W Lux Med stworzyliśmy unikatową strukturę, tzw. Pion Doświadczeń Pacjenta, który na każdym poziomie sprawdza właśnie ten aspekt. Wyniki leczenia to także poziom satysfakcji, który mierzymy – dodała.

W sektorze ochrony zdrowia ważna jest także współpraca lekarza i pacjenta, która powinna polegać na tym, że pacjent przejmuje w części odpowiedzialność za siebie i włączony jest w decyzyjność w procesie leczenia. Takie podejście wymaga szkolenia lekarzy.

– Robimy to i widzimy różnicę w podejściu do pacjentów lekarzy, których przeszkoliliśmy i tych, którzy nie odbyli takiego szkolenia – mówiła Anna Rulkiewicz.

Poczucie sprawczości i przekonanie do roli, którą się pełni, jest także ważne w przypadku kadry niemedycznej.