Diagnostyka przejęła spółkę Zakład Rentgena i USG Wyrobek

Diagnostyka wchodzi na nowy obszar działalności medycznej, jakim są badania obrazowe.

Ogólnopolska sieć laboratoriów medycznych Diagnostyka 29 maja 2023 roku nabyła pakiet 51 procent udziałów w spółce Zakład Rentgena i USG Wyrobek Sp. z o.o., rozpoczynając tym samym działalność Grupy w nowym obszarze diagnostyki medycznej – diagnostyce obrazowej.

Zakład Rentgena i USG Wyrobek Sp. z o.o. wraz ze spółką zależną Eurodent, w której posiada 100 procent udziałów, jest największym prywatnym usługodawcą diagnostyki obrazowej w Małopolsce i jednym z największych w Polsce.

Prowadzi działalność w 15 pracowniach diagnostyki obrazowej w województwach: małopolskim, śląskim, opolskim i mazowieckim. Zakres wykonywanych badań to w rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, radiologii klasyczna (RTG), USG i mammografia.

Rozpoczęcie działalności Grupy Diagnostyka w obszarze diagnostyki obrazowej jest naturalnym uzupełnieniem jej profilu, obok laboratoriów medycznych, histopatologii i genetyki. Pozwoli zaoferować klientom wiele dodatkowych korzyści w postaci między innymi: połączonych pakietów celowanych badań laboratoryjnych i obrazowych, oszczędności czasu, przez możliwość wykonania, w wybranych lokalizacjach, badań laboratoryjnych i obrazowych w jednym miejscu, szybszego dostarczenia kompletu wyników badań do lekarzy specjalistów, uproszczenie oraz integracja ich prezentacji, lepszego wykorzystania powierzchni, aparatury i personelu a także rozwoju nowych produktów i metod diagnostycznych, w tym opartych o AI/ML (sztuczna inteligencja/uczenie maszynowe), dzięki wykorzystaniu danych z kilku rodzajów diagnostyki.

-Nasze laboratoria wykonują rocznie ponad 130 milionów badań, spoczywa na nas odpowiedzialność nie tylko za jakość i fachowość oferowanych usług, ale także za wykonanie ich w możliwe najkrótszym czasie. Szybsze przekazanie zintegrowanych wyników badań lekarzowi specjaliście to korzyść nie do przecenienia, bo w procesie leczenia czas odgrywa niezwykle ważną rolę. Podejmujemy współpracę z rzetelnymi partnerami, bo kompleksowa oferta to szansa na zwiększenie trafności diagnozy – diagnostyka obrazowa, laboratoryjna, a także histopatologiczna wzajemnie się uzupełniają – komentuje Jakub Swadźba, prezes zarządu Diagnostyka S.A.

Nabycie akcji w spółce Zakład Rentgena i USG Wyrobek Sp. z o.o. to pierwszy krok Diagnostyki w kierunku rozwoju usług diagnostyki obrazowej – spółka rozważa również inne możliwości akwizycyjne.