Certyfikat Bezpieczny szpital dla Centrum Medycznego Mavit

Certyfikat to świadectwo wysokich standardów bezpieczeństwa oraz potwierdzenie podjęcia działań na rzecz popularyzacji praktyk zapewniających bezpieczne środowisko pracy.

Centrum Medyczne Mavit zostało wyróżnione certyfikatem „Bezpieczny Szpital to bezpieczny pacjent”. Wyróżnienie przyznawane jest przez Radę Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, składającą się z praktyków, naukowców, naukowczyń oraz przedstawicieli i przedstawicielek towarzystw medycznych.

Ośrodki Centrum Medycznego Mavit znalazły się  w gronie laureatów II edycji programu certyfikacji szpitali, ocenianych pod kątem zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa zarówno dla pacjenta, jak i dla personelu.

Certyfikat sygnowany przez członków Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali to świadectwo wysokich standardów bezpieczeństwa stosowanych w placówkach oraz potwierdzenie podjęcia działań na rzecz popularyzacji praktyk zapewniających możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy personelu medycznego.

Jego przyznanie jest jednocześnie wyrazem uznania dla wysokich kwalifikacji personelu i efektywnego zarządzania. Jakość wykonywanych usług zależy między innymi od wykorzystywanego sprzętu oraz od zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu oraz pacjentom przy wykonywaniu procedur medycznych.

Deklaracja „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, to inicjatywa Koalicji, która została przygotowana w oparciu o Dyrektywę Rady Unii Europejskiej, dotyczącą zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej oraz wytycznych przygotowanych przez ministerialny Zespół ds. Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych wydanych na łamach zeszytów Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych.

– Przyznanie naszym szpitalom certyfikatu Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent, jest dla naszej firmy bardzo ważnym wyróżnieniem. Potwierdza, że podejmowane przez nas działania w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa zarówno naszym pacjentom, jak i pracownikom są prawidłowe. Jest to dla nas również silna motywacja do jeszcze większych starań w tym zakresie. Nawet jeśli jest bardzo dobrze, zawsze może być jeszcze lepiej – komentuje przyznanie nagrody prezes zarządu Centrum Medycznego Mavit Marcelina Kostrakiewicz.

– Otrzymanie certyfikatu Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent potwierdza, że dany szpital stosuje się do najważniejszych zasad i standardów bezpieczeństwa. Z pewnością przekłada się to również na bezpieczeństwo pacjentów podczas ich pobytu w polskich szpitalach. Cieszy nas, że w tym roku otrzymaliśmy rekordową liczbę zgłoszeń i certyfikowaliśmy dwa razy więcej placówek. Wierzymy, że w 3 edycji certyfikacji będzie ich jeszcze więcej. Pamiętajmy, bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” – mówi dr n. med. i n. o zdr. Paweł Witt, przewodniczący Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

W tegorocznej edycji certyfikacji szpitali wyróżnionych zostało 108 placówek w całej Polsce.

Centrum Medyczne Mavit działa od prawie 23 lat i obejmuje sieć wysokospecjalistycznych ośrodków mieszczących się w Warszawie i Katowicach, które oferują świadczenia w zakresie okulistyki, laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej.

W 2019 roku Centrum Medyczne Mavit dołączyło do Grupy Lux Med.