Centrum Medyczne Mavit liderem w zakresie operacji zaćmy

Centrum Medyczne Mavit w Warszawie wykonało w 2022 roku z4 524 operacje zaćmy, w tym 178 operacji wszczepienia soczewek torycznych.

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował we wrześniu 2023 dane podsumowujące wybrane wskaźniki osiągane przez poszczególne szpitale w zakresie leczenia chorób narządu wzroku w 2022 roku. Wynika z nich, że Centrum Medyczne Mavit jest liderem na skalę Polski w liczbie wykonanych zabiegów operacji zaćmy.

Centrum Medyczne Mavit w Warszawie wykonało w 2022 roku 4 524 operacje zaćmy, w tym 178 operacji wszczepienia soczewek torycznych, korygujących astygmatyzm.

Na drugim miejscu znalazło się Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach z liczbą wykonanych zabiegów na poziomie 3 762.

Trzecie miejsce zajął Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, który w tym samym czasie wykonał 3 069 operacji zaćmy.

Dodatkowo Centrum Medyczne Mavit w Warszawie zajęło pierwsze miejsce pośród szpitali prywatnych.

Bardzo istotną informacją jest również fakt, że 97,19 procent pacjentów po zabiegach usunięcia zaćmy w Centrum Medycznym Mavit kontynuowało opiekę w okulistycznej poradni przyszpitalnej tego ośrodka. Oznacza to, że pacjenci placówki w jednym miejscu, w którym doskonale znana jest ich historia leczenia, mają zapewnioną kompleksową opiekę okulistyczną zarówno przed operacją usunięcia zaćmy jak i w trakcie całej rekonwalescencji po zabiegu.

W przypadku zaćmy porównanie obejmowało takie parametry jak:

– liczba operacji zaćmy przeprowadzonych w 2022 roku w danym szpitalu,

– udział tych świadczeń wykonanych w ramach hospitalizacji jednodniowej,

– odsetek hospitalizacji, po których kontynuowano opiekę w poradni przyszpitalnej,

– liczba wszczepionych soczewek torycznych.

Raport dostępny jest na portalu prowadzonym przez NFZ Zdrowe Dane:

Choroby narządu wzroku – ezdrowie.gov.pl

Podsumowanie to, prócz zabiegów zaćmy, dotyczyło również leczenia jaskry oraz operacji witrektomii.

Centrum Medyczne Mavit działa od prawie 23 lat i obejmuje sieć wysokospecjalistycznych ośrodków mieszczących się w Warszawie i Katowicach, które oferują świadczenia w zakresie okulistyki, laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej.

W 2019 roku Centrum Medyczne Mavit dołączyło do Grupy Lux Med.