Będzie zakaz sprzedaży napojów energetycznych osobom niepełnoletnim

Od 1 stycznia 2024 napoje energetyczne będą mogły kupować tylko osoby pełnoletnie.

1 stycznia 2024 roku wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o zdrowiu publicznym, które wprowadzają zakaz sprzedaży napojów energetycznych dzieciom i młodzieży do 18 roku życia.

Chodzi o  napoje z dodatkiem tauryny i kofeiny (czyli energetyki lub napoje energetyczne), także sprzedawane na terenie szkół i innych placówek oświatowych oraz w automatach. 

Według zawartej w ustawie definicji napój energetyczny to napój będący środkiem spożywczym, ujęty w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, w którego składzie znajduje się kofeina w proporcji przewyższającej 150 mg/l lub tauryna, z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie.

Producenci lub importerzy takich napojów będą mieli obowiązek oznaczenia ich opakowań poprzez umieszczenie na nich informacji „Napój energetyzujący” lub „Napój energetyczny”.

Za sprzedaż takich napój osobom poniżej 18. roku życia, na terenie szkół, jednostek systemu oświaty oraz w automatach będzie grozić będzie kara grzywny do 2000 zł.

Natomiast podmiot produkujący lub importujący tego typu napoje, w opakowaniach, które nie spełniają wymogów,  będzie podlegał  grzywnie do 200 000 zł albo karze ograniczenia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Nowelizacja ustawy zawiera także przepisy, które umożliwiają gromadzenie danych uczniów w ramach ewidencji „Sportowe talenty” oraz pozyskiwanie przez kluby i związki sportowe danych o wynikach sportowych uczniów. Mówi także o przeprowadzaniu w ramach zajęć wychowania fizycznego corocznego testu sprawnościowego dla uczniów.

Przepisy dotyczące programu „Sportowe talenty” wejdą w życie 1 września 2023 roku.

Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 28 sierpnia 2023 (poz. 1718).