Będzie program pilotażowy kompleksowej opieki nad dziećmi i młodzieżą z otyłością

Program pilotażowy został opracowany przez zespół do spraw koordynowanej opieki nad pacjentami z rozpoznaną otyłością, powołany w październiku 2022 przy Ministrze Zdrowia.

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad dziećmi i młodzieżą do 18 roku życia, u których stwierdzono otyłość lub wysokie ryzyko jej rozwoju.

Koncepcja kompleksowej diagnostyki i leczenia takich osób będzie się opierać na scentralizowanym, wielodyscyplinarnym leczeniu w jednym ośrodku, który zapewni koordynację na każdym etapie leczenia oraz monitorowanie jego efektów.

Problem nadmiernej masy ciała, jak wynika z raportu „Zdrowie i styl życia polskich uczniów” dotyczy 31,8 procentów uczniów klas II i 29 procent uczniów klas VII i występuje częściej u chłopców niż u dziewcząt.

Natomiast wyniki raportu „Zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów” przygotowanego przez Instytut Matki i Dziecka pokazują, że nadwaga i otyłość występowała u 13,6 procent 17-latków, ponad dwa razy częściej u chłopców (18 procent) niż u dziewcząt (9 procent). Raporty Instytutu dotyczące aktywności fizycznej dzieci i młodzieży pokazują, że jest ona zbyt niska w stosunku do zaleceń.

Dziecko z otyłością ma znaczne (70 procent) ryzyko bycia otyłym dorosłym, dlatego rozpoczęcie leczenia choroby otyłościowej na wczesnym etapie poprawia szanse na zmniejszenie powikłań oraz redukcję masy ciała.

Program pilotażowy został opracowany przez zespół do spraw koordynowanej opieki nad pacjentami z rozpoznaną otyłością, powołany w październiku 2022 przy Ministrze Zdrowia.

Zgodnie z rozporządzeniem program skierowany będzie do osób do 18 roku życia, u którym stwierdzono centyl BMI równy lub większy niż 85 lub rozpoznanie otyłości (ICD-10 E66.0).

Będzie obejmował diagnostykę wstępną i ustalenie indywidualnego planu opieki, leczenie specjalistyczne i monitorowanie oraz rehabilitację leczniczą (leczenie i rehabilitacja potrwają 23 miesiące). Informacje na temat realizacji programu i dalszych zaleceń zostaną przekazane lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej.

Program będzie realizowany przez ośrodki koordynujące, na podstawie umowy zawartej z NFZ. Programem zostanie objętych maksymalnie 2 tysiące osób.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami, u których stwierdzono występowanie otyłości lub wysokie ryzyko jej rozwoju KOS-BMI Dzieci został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 2 lutego 2024.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni.

Link do projektu>>>