Będą zmiany w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

Projekt rozporządzenia określa, jakie czynności dotyczące pobierania materiału do badań mogą wykonywać osoby z poszczególnych grup zawodowych.
Preparation for blood test with pretty young woman by female doctor medical uniform on the table in white bright room. Nurse pierces the patient's arm vein with needle blank tube.

Do konsultacji skierowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia, które określa katalog zabiegów i czynności wykonywanych przez osoby mające uprawnienia do pobierania materiału do badań laboratoryjnych oraz wykaz tych osób.

Wykaz obejmuje zabiegi i czynności polegające na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych i określa, które zabiegi i czynności może wykonywać lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii, lub w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii, lub lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Dotyczy to także czynności, które może wykonywać diagnosta laboratoryjny, osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna oraz technik analityki medycznej.

Projektowane przepisy nie regulują kwestii pobierania materiału do badań przez osoby wykonujące inne zawody medyczne, czyli na przykład pielęgniarki, położne oraz inne osoby, które posiadają uprawnienia do pobierania materiału do badań na podstawie innych przepisów.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału biologicznego do badań laboratoryjnych oraz osób uprawionych do ich wykonywania został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 15 listopada 2023.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 10 dni.

Link do projektu>>>