Będą zmiany w przepisach dotyczących leczenia krwią

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia 24-godzinna obserwacja pacjentów, którym przetoczono krew nie będzie już obowiązkowa.

Rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące leczenia krwią wprowadza zmiany dotyczące obserwacji pacjentów, którym przetoczono krew. Będzie ona mogła trwać 2 godziny w przypadku, gdy przetoczenie odbyło się w trybie hospitalizacji jednodniowej.

Takie czas obserwacji może także dotyczyć pacjentów, którzy są wypisywani z oddziału szpitalnego. Natomiast gdy pacjent pozostaje na oddziale – obserwacja trwa 24 godziny od zakończenia przetoczenia.

Dotychczasowe przepisy (§ 13 rozporządzenia ministra zdrowia z 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – Dz. U. z 2021 r. poz. 504 oraz z 2022 r. poz. 1043) mówiły tylko o 24 godzinnej obserwacji.

Zmiany są zgodne z wytycznymi Krajowej Rady do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, organu doradczego i opiniodawczego resortu zdrowia i uwzględniają także wątpliwości zgłaszane przez lekarzy oraz pacjentów leczonych krwią lub jej składnikami, którzy wskazywali, że dotychczasowy przepis był niepraktyczny.

Pacjentów informuje się o konieczności zgłoszenia niepokojących objawów w czasie przetaczania krwi, a w razie wystąpienia ich później – do zgłoszenia się na SOR.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 10 maja 2023 roku (poz. 886).

Rozporządzenie wejdzie w życie 11 czerwca 2023 roku.

Link do rozporządzenia>>>