Będą zmiany w programie pilotażowym dotyczącym zdrowia psychicznego

Wejdą w życie zmiany dotyczące centrów zdrowia psychicznego.

21 lipca wejdą w życie zmiany dotyczące programu pilotażowego realizowanego w centrach zdrowia psychicznego. Dotyczą one między innymi wymogów, jakie muszą spełniać placówki biorące udział w programie.

Z rozporządzenia wynika, że w centrum zdrowia psychicznego musi funkcjonować co najmniej jedna poradnia zdrowia psychicznego posiadająca punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny (PZK).

Centrum zdrowia psychicznego posiadające w swoich strukturach oddział psychiatryczny musi zapewnić co najmniej 25 łóżek na 100 tysięcy osób powyżej 18 roku życia, zamieszkujących obszar działania centrum. Do wymogu tego wlicza się także miejsca na dziennym oddziale psychiatrycznym i dziennym oddziale psychiatrycznym rehabilitacyjnym.

Prowadzący centrum zdrowia psychicznego są zobowiązani do zapewnienia we wszystkie dni tygodnia na obszarze objętym realizacją pilotażu całodobowej opieki udzielanej w poradni zdrowia psychicznego w ramach minimum jednego PZK.

Rozporządzenie umożliwia udzielania przez personel centrum zdrowia psychicznego świadczeń osobom poniżej 18. roku życia.

Rozszerza także listę podmiotów realizujących program o kolejne 43 placówki, w tym placówki prywatne, takie jak Nowy Szpital w Olkuszu, Med-Li-Norm sp. z o.o. z Małopolski, przychodnia Otmęt z Krapkowic, Stowarzyszenie św. Celestyna, Poradnia Zdrowia Psychicznego z Tczewa , NZOZ Neuromedic, Centrum Pomocy Specjalistycznej „Remedium” z Turku, Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks z Tych czy Centrum Medyczne Gizińscy z Bydgoszczy.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 6 lipca 2023.

Wejdzie w życie 21 lipca 2023 roku.

Link do rozporządzenia>>>https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1288