Będą kursy dla farmaceutów dotyczące kwalifikacji do szczepień

Farmaceuci po kursie kwalifikacyjnym zaszczepią dorosłych przeciw grypie.

3 czerwca 2023 wejdą w życie przepisy dotyczące kursów dla farmaceutów, które obejmują zagadnienia w zakresie badań kwalifikacyjnych przed szczepieniem przeciw Covid-19 oraz przed szczepieniem przeciw grypie.

Zagadnienia te zawarte zostały w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów.

Do wykonywania szczepień przeciw grypie oraz do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego osoby dorosłej przed tym szczepieniem farmaceuci są uprawnieni na podstawie ustawy z 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zmiana wprowadzone za pomocą rozporządzenia są powiązane z wejściem w życie rozporządzenia ministra zdrowia z 18 sierpnia 2022 roku w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów, które obejmują między innymi tematy dotyczące przeprowadzania badania kwalifikacyjnego i wykonania szczepienia przeciw Covid-19 oraz szczepień, do których farmaceuta jest uprawniony na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych>>>

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów>>>