Aplikacja Comarch pomaga pacjentom z chorobami hematoonkologicznymi

Bieżąca opieka lekarza i stały monitoring stanu zdrowia to kluczowe aspekty terapii pacjentów hematoonkologicznych.

Firma Comarch Healthcare wspólnie z Fundacją Carita im. Wiesławy Adamiec stworzyła aplikację, która stanowi innowacyjny model opieki nad pacjentami hematoonkologicznymi, chorującymi na szpiczaka plazmocytowego.

Bieżąca opieka lekarza i stały monitoring stanu zdrowia to kluczowe aspekty terapii u takich osób.

W projekcie CaritaMed, który zdobył rekomendację Agencji Badań Medycznych, nad zdrowiem pacjentów pomaga czuwać aplikacja Comarch HomeHealth 2.0, która jest wyrobem medycznym certyfikowanym na zgodność z Rozporządzeniem UE 2017/745 (MDR).

Rozwiązanie dzięki wykorzystaniu narzędzi telemedycznych wspieranych algorytmami sztucznej inteligencji (AI) pozwala nie tylko poprawić jakość i dostępność opieki medycznej dla pacjentów, ale również odciążyć personel medyczny w diagnozowaniu, leczeniu i koordynacji opieki domowej.

Aplikacja, razem ze zintegrowanymi urządzeniami pomiarowymi, oferuje pacjentom wielopoziomowe wsparcie. Umożliwia całodobowy kontakt z personelem medycznym, analizę aktualnego stanu zdrowia, bieżące, zdalne monitorowanie parametrów życiowych oraz wczesne wykrywanie niepożądanych objawów.

Aplikacja umożliwia przesyłanie badań laboratoryjnych oraz dokumentacji medycznej, monitoring przyjmowanych leków, ocenę postępów leczenia a także zgłaszanie zdarzeń niepożądanych i powikłań.