Amerykańskie pielęgniarki odchodzą z pracy

Stany Zjednoczone mają problem z brakiem kadry medycznej. Pielęgniarki odchodzą z zawodu, głównie z powodu stresu i wypalenia zawodowego.

Według wyników badań opublikowanych przez National Council of State Boards of Nursing, około 100 tysięcy pielęgniarek w USA opuściło miejsce pracy z powodu stresu związanego z pandemią Covid-19 – poinformowało CNN.

Natomiast ponad 600 tysięcy przedstawicielek tego zawodu, które miały ponad 10 lat stażu i średni wiek 57 lat, stwierdziło, że planuje odejść z pracy do 2027 roku. Jako powody takiej decyzji wskazywały stres, wypalenie zawodowe lub przejście na emeryturę. Odejście z zawodu zapowiedziało też prawie 190 tysięcy pielęgniarek z 10-letnim lub krótszym stażem pracy i średnią wieku 36 lat.

Z danych uzyskanych podczas badania ankietowego wynika, że dla około 62 procent pielęgniarek obciążenie pracą wzrosło podczas pandemii, ponad połowa (50,8 procent) stwierdziła, że czuje wyczerpanie emocjonalne w pracy. Prawie połowa mówiła o zmęczeniu lub wypaleniu. Dotyczyło to zwłaszcza pielęgniarek ze stażem poniżej 10 lat. 

W Stanach Zjednoczonych w roku 2022 było ponad 5,2 miliona pielęgniarek dyplomowanych (registered nurses) i 973 788 pielęgniarek po ukończeniu podstawowego kursu (licensed practical nurses). 

Źródło: CNN

https://edition.cnn.com/2023/04/13/health/nurse-burnout-post-pandemic/index.html