500 mln zł na leczenie niepłodności rocznie

Program leczenia niepłodności obejmuje procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro).

Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej co roku na realizację programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności zostanie przeznaczone nie mniej niż 500 mln zł.

Program leczenia niepłodności obejmuje procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro) prowadzone w specjalistycznych ośrodkach.

Minister zdrowia co roku do 31 lipca będzie przedkładał sejmowi sprawozdanie z realizacji tego programu w roku poprzednim.

Pierwszy program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności minister zdrowia ma opracować i wdrożyć oraz rozpocząć jego realizację od 1 czerwca 2024 roku.

W Polsce w latach 2013–2016 realizowany był Narodowy Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego, finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia, z którego mogły korzystać bezpłodne pary spełniające określone kryteria. Po jego likwidacji podobne programy były finansowane przez niektóre samorządy, na przykład przez miasta – Warszawę, Wrocław, Poznań, Sosnowiec, Częstochowę oraz województwa – mazowieckie czy lubuskie.

Obecna nowelizacja byłą inicjatywą obywatelską, przeciwko której byli posłowie PIS. O zawetowanie ustawy apelował do prezydenta RP przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Prezydent RP ustawę podpisał, ale zapowiedział złożenie projektu ustawy, która zapewniałaby finansowanie ze środków publicznych parom, które chcą skorzystać z innych metod leczenia niepłodności. Posiedzenie prezydenckiej rady ds. ochrony zdrowia, która ma zająć się przygotowaniem projektu, planowane jest na styczeń 2024.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 19 grudnia 2023 roku (poz. 2730).

Wejdzie w życie 3 stycznia 2024 roku.