Lux Med partnerem BNP Paribas Green Film Festival

BNP Paribas Green Film Festival to jedyny w Polsce filmowy festiwal o tematyce ekologicznej.

Grupa Lux Med jest partnerem strategicznym 6. BNP Paribas Green Film Festival, międzynarodowego festiwalu filmów ekologicznych, który od 2018 roku jest organizowany w Krakowie. To jedyny w Polsce i jeden z największych na świecie filmowy festiwal o tematyce ekologicznej. Wydarzenie odbywa się od 13 do 20 sierpnia 2023.

Podczas ośmiu dni festiwalu pokazywanych jest ponad 50 filmów konkursowych oraz kilkadziesiąt pozakonkursowych. Pokazom towarzyszą spotkania z twórcami, ekspertami ONZ oraz lokalnymi aktywistami klimatycznymi. W czasie festiwalu odbywają się również warsztaty ekologiczne, spotkania edukacyjne, wystawy, wykłady i działania artystyczne ukierunkowane na doskonalenie kultury życia zgodnie z zielonymi wartościami.

Podczas panelu dyskusyjnego, który odbył się w ramach festiwalu, ekspertka Grupy Lux Med – Joanna Węgrzynowska mówiła na temat znaczenia Indeksu Zdrowych Miast w budowaniu zdrowych przestrzeni miejskich. Przedstawiane są także działania firmy w zakresie dbania o zrównoważony rozwój.  

Dla uczestników festiwalu Grupa Lux Med przygotowała strefę bezpłatnej profilaktyki i przeglądy stomatologiczne. Przedstawiciel Lux Med wręczy także nagrodę najlepszemu młodemu twórcy.

Festiwal organizuje fundacja Green Festival, przy współpracy z UN Global Compact Network Poland. 

Grupa Lux Med jest organizatorem akcji Healthy Cities. W tegorocznej edycji wzięło udział 10 tysięcy uczestników. Wszyscy, którzy brali udział w sportowej rywalizacji przez cały czerwiec chodzili, biegali czy spacerowali dla zdrowia i planety. Mieszkańcy 66 miast na prawach powiatu oraz pracownicy ponad 90 firm wspólnie przeszli 1,8 miliarda kroków.

Ponad 10 tysięcy posadzonych drzew w akcji Healthy Cities Grupy Lux Med>>>

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa (od 2013), która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat. Podczas pandemii Covid – 19 Grupa włączyła się aktywnie do walki o zdrowie i życie Polaków, wspierając sektor publiczny.

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 290 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 15 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med zatrudnia ponad 23 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.