Klinika rehabilitacyjna Grupy emeis z pierwszym w Polsce robotem do terapii kończyn górnych

Robot został zakupiony z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach funduszu medycznego wspierającego rozwój innowacyjnych rozwiązań do rehabilitacji.